Munkáltatói kérdések

Mennyi a munkáltató adóterhe a SZÉP Kártyára?

A SZÉP Kártya támogatás 2016-ban szálláshely alszámlára 225.000 Ft, vendéglátás alszámlára 150.000 Ft, szabadidős alszámlára 75.000 Ft összegig kedvezményes adózású (SZJA 15%, eho 14%), felette is adható (15% szja, 27% eho). Adóalap a juttatás 1,19-szerese. Az Szja tv. éves 200 eFt-os és 450 eFt-os maximális keretfelhasználást ír elő a kedvezményes (34.51%-os) adóteher alkalmazására. A SZÉP kártya figyelembevétele az éves kereteknél a következő táblázat szerint történhet:

34,51%-49,98% adók "szerkezete" (2016)
SZJA tv. 71. §=34,51%
VAGY: SZÉP nélkül béren kívüli juttatások éves 200 eFt-ig, egyedi határok betartásával
VAGY: SZÉP nélkül béren kívüli juttatások éves 200 eFt-ig, egyedi határok betartásával és további éves 250 eFt SZÉP egyedi alszámlák betartásával
VAGY: Kizárólag SZÉP juttatás éves 450 eFt-ig, egyedi alszámlák betartásával
49,98%
Ami az előbbi szabályokon "túli" juttatás, vagy a 70. § szerinti meghatározott juttatás=49,98%

Oldal teteje

Csak cafetérián belül adható a SZÉP Kártya támogatás?

Adható a cafetéria részeként, vagy önálló jogcímen is, akár a cafetéria mellett vagy cafetéria nélkül is.

Oldal teteje

Differenciáltan is adható a támogatás? Alkalmazható-e úgy a kártya, hogy tulajdonképpen premizálásra fordítanák az ide fizetendő pénzt? Tehát: nem mindenki kapna (ez az önkéntes pénztáraknál nem megengedett)

Differenciált mértékben is (személyenként eltérő összegben) is adható, alkalomszerűen is. Fontos azonban, hogy az 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet 3. §. (4) bekezdése előírja, hogy a munkáltató a támogatásokat a béren kívüli juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, nyilatkozat szerint biztosítja. Az egyes alszámlákra juttatott támogatás összege is egymástól teljesen függetlenül állapítható meg (nincs előírt belső arány, ugyanakkor a nyújtott támogatás az egyes zsebek között később már nem módosítható). A nyújtott támogatásnál célszerű ügyelni, figyelni az adóteherre (14% EHO, vagy 27% EHO).

Oldal teteje

A munkáltató támogatásából van valamilyen levonás?

A SZÉP Kártya támogatás összege levonás nélkül a kártyabirtokos utalványszámlájának megfelelő alszámlájára kerül.

Oldal teteje

Az MKB SZÉP Kártyára vonatkozó munkáltatói keretszerződés megkötése, illetve a főkártya teljesen ingyenes úgy a munkáltatónak, mint a dolgozónak (kártyatulajdonosnak)?

Igen, mindkettő mindkettőnek ingyenes.

Oldal teteje

Az MKB SZÉP Kártyához kapcsolódóan egy alszámlát kell nyitni a cégnek, vagy a kártyatulajdonos nevére kell nyitni egy kártyaszámlát?

Semmi ilyet nem kell tenni. A kérdéshez illesztve a folyamat a következő:

A munkáltató sajátbankszámlájáról utalja az Intézmény bankszámlájára a támogatás összegét. Ha több dolgozó részére utal, akkor a végösszeget egyben utalja, nem tételesen külön-külön.

Az utalással egy időben küld egy Excel-táblát ("Megrendelés munkavállalónak") a dolgozónkénti felosztáshoz, ami a dolgozók szükséges személyi adatait is tartalmazza.

Az Intézményünk (Kft) a dolgozók részére a számítógépes nyilvántartásban ún. egyéni elektronikus utalványszámlát nyit, arra könyveli teljes összegben a kapott támogatást, személyenként külön-külön, alszámlánkénti bontásban.

A nyilvántartás (adatai) alapján készíti el az Intézmény a Kártyát, s a Kártyával költi el a dolgozó a pénzét.

A fentiek értelmében a cégnek nem kell nyitnia bankszámlát, alszámlát sem az MKB-ban, sem az Intézménynél. A kártyabirtokos nevén az Intézmény automatikusan nyit és tart nyilván egy utalványszámlát, de ez nem egyéni bankszámla jellegű számla, hanem csak egy analitikus belső nyilvántartás. A folyamat igen hasonló az önkéntes pénztári gyakorlathoz.

Oldal teteje

Kaphat-e kedvezményt a dolgozó a társkártya díjából?

Az első 1 db társkártya díját elengedjük, ingyenesen biztosítjuk a dolgozók részére.

Oldal teteje

Mi történik átlépés esetén? Azaz, ha pl. OTP-s szép kártyával rendelkező munkatárs lép be egy céghez, ahol MKB-s SZÉP Kártya rendszer működik? Hogy történik az "átigazolás"? Új kártyát bocsát ki az MKB, de mi lesz az egyenleggel? Átvezethető egyikből a másikba?

Az átlépés, mint fogalom, eljárás nem létezik a SZÉP Kártya rendszerében, jogszabály erről nem rendelkezik. A példánál maradva: az OTP-s régi kártyán maradó egyenleget el kell költeni. Mivel egy dolgozó több munkahelyről is kaphat támogatást és több kibocsátótól származó kártyája is lehet, így az új munkahelyén kaphat támogatást az MKB SZÉP Kártya formájában, s a dolgozó két kibocsátótól származó kártyával költhet jogszerűen.

Oldal teteje

Nagyon drágák a járulékos költségek (az SZJA és az EHO összegén felül)?

A munkáltató járulékos költsége és a munkavállaló költsége is: nulla Ft, a postai kártyakiküldést is ideértve. Még a kártyahasználat díja sem terheli a dolgozót. Egy költsége lehet a munkavállalónak: ha a kártyáját elhagyta, ellopták, nevet változtatott. Az első 1 db társkártya ingyenes, további hozzátartozónak rendelt társkártya költsége 1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db.

Oldal teteje

A munkáltatónak sok az adminisztrációs terhe az MKB SZÉP Kártyával

A munkáltató adminisztrációs terhe minimális az MKB SZÉP Kártyával kapcsolatban: adatszolgáltatás + utalás.

A munkáltató választhatja, hogy a társkártya, pótkártya rendelést és/vagy az adatmódosítások a közreműködésével történjenek, vagy azokat a munkavállaló közvetlenül intézze a kártyakibocsátó Intézménynél.

A munkáltató választhat abban is, hogy a kártyák és/vagy a társkártyák (pótkártyák) kiosztását elvégzi, vagy a kártyakibocsátó Intézmény közvetlenül postai úton juttassa el a munkavállalónak.

Az előbbi két választást a munkáltató a későbbiekben bármikor módosíthatja.

Oldal teteje

Mint munkáltató csak a támogatással akarok foglalkozni, egyéb adminisztrációt nem vállalok!

Az MKB SZÉP Kártya lehetőséget ad erre: dönthet úgy, hogy kizárólag kártyát rendel és csak a munkavállalójának, s a támogatást utalnia kell és minimális adatot szolgáltatni a dolgozókról. Az ehhez szükséges segédanyag a honlapon megtalálható.

A munkáltató kérésére a kártyát postán kiküldjük a dolgozónak.

Az adatmódosításokat, a társkártya rendeléseket a munkavállaló egyszerű adminisztrációval közvetlenül intézheti a munkaadó kihagyásával az Intézménynél.

Oldal teteje

Állíthat-e ki számlát a SZÉP Kártyát kibocsátó Intézmény a Munkáltató részére?

NEM! Számlát kiállítani az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről és nyújtott szolgáltatásról kell. A Munkáltató által – erre vonatkozó szerződés alapján – béren kívüli juttatásként a munkavállalója részére a SZÉP Kártya elektronikus utalványszámlára átutalt összeg nem minősül sem termékértékesítésnek sem szolgáltatásnyújtásnak. A juttatás ÁFA körön kívüli gazdasági esemény.

Az 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet 10. § (1.) értelmében pedig a Kártyakibocsátó Intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel a Munkáltatónak díjat, vagy egyéb költséget.

A SZÉP Kártya rendszerben a kártyakibocsátó Intézmény az előbbi indokok alapján semmilyen esetben nem állíthat ki számlát a Munkáltató részére.

A Munkáltatónál a SZÉP Kártya béren kívüli juttatás számviteli bizonylatai:

 • az Intézménnyel kötött munkáltatói (keret)szerződés, amelyben a cég kötelezettséget vállal SZÉP kártyával kapcsolatban támogatás fizetésére,
 • amelynek a további számviteli bizonylata az esetenkénti konkrét, tételes, dolgozónkénti támogatási lista, (amely tipikusan a bérszámfejtés során készül el és könyvelési utasításként átadásra kerül a kártyakibocsátó Intézményhez,)
 • valamint a támogatási lista végösszegével egyező banki terhelési bizonylat.

A NAV Központi Hivatala 2012.06.28-án kelt állásfoglalásában pedig indoklással ellátva arról tájékoztatott, hogy a dolgozónak díjmentesen juttatott SZÉP Kártyáról sem a dolgozó, sem a munkáltató felé Áfa törvény szerinti bizonylatot nem kell kibocsátani.

Oldal teteje

Amennyiben a munkáltató a dolgozójának rendel társkártyát, vagy elveszett kártya miatt pótlást, ki és hogyan fizeti meg a kártya díját?

Az első 1 db társkártya költsége 1.500 Ft+áfa = 1.905/db. Amennyiben a munkáltató közreműködik a társkártya és/vagy a pótkártya megrendelésében, akkor annak díját (1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db) be kell szednie a munkavállalótól és utalnia kell az Intézménynek, a szükséges adatszolgáltatás megküldésével együtt.

Oldal teteje

Mi a teendő lejáró MKB SZÉP Kártya / társkártya esetén?

A Kártyabirtokosok lejáró kártyáinak cseréjével kapcsolatos információk, az alábbi részletek szerint:

Minden lejáró kártya aktív státuszú és használható:

 • a kiküldött új cserekártya aktiválásáig,
 • a kártyán feltüntetett lejárat dátumáig.

Lejárat előtt: ingyenesen automatikusan cserére kerül minden olyan lejáró kártya, amely a törvényi feltételeknek megfelel, ami azt jelenti, hogy az elmúlt két évben érkezett utalás a kártyához tartozó valamelyik alszámlára.

Lejárat után: Ingyenesen újragyártásra kerülnek azok a kártyák is, amelyek a lejárati dátum szerint már lejártak, - automatikusan nem kerültek megrendelésre, mert az elmúlt két évben nem utalt rá a munkáltató összeget-, amelyekre a lejáratot követően bármikor újra támogatást utal a munkáltató.
Ez esetben az Intézmény a cserekártyák gyártását a munkáltató által beutalt összeg megfelelő alszámlán való jóváírását követően indítja.

Az újonnan legyártott cserekártyák minden esetben a kártyabirtokosok (munkavállalók) nyilvántartásunkban szereplő levelezési címére kerülnek kipostázásra.

A társkártya a lejáratot követően nem kerül automatikusan legyártásra, díj ellenében újra megrendelhető a hozzátartozónak, amely költsége 1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db.
A társkártya rendelését a Főkártyabirtokos kezdeményezheti az alábbi lehetőségek szerint:

 • a munkáltatónál, ebben az esetben a vállalat felé kell megfizetni az 1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db díját, melyet a cég átutál az Intézménybe,
 • az Intézménybe közvetlenül is kezdeményezhető, a Kártyadíj megfizetésével, amely történhet átutalással az Intézmény 10300002-20395119-49020023-as számlájára vagy készpénzben országosan az MKB Bank fiókjaiban,
 • mindkét esetben szükséges kitölteni és beküldeni az Intézmény számára a Társkártya igénylő nyomtatványt, és a postázás a megjelölt postacímre történik,
  A nyomtatvány beküldése eredetiben szükséges: postai úton az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 1821 Budapest címre vagy bármely MKB Bankfiókon keresztül.

Fontos, hogy a kártyabirtokosok ellenőrizzék korábban megadott levelezési címüket a KÁRTYAAKTIVÁLÁS ÉS EGYENLEGLEKÉRDEZÉS menüben és változás esetén mielőbb aktualizálják Intézményünk felé, az Adatváltozási nyomtatvány beküldésével:

A nyomtatvány küldhető:

 • e-mailen (beszkennelt formátumban) az ugyfel@mkbszepkartya.hu címen,
 • faxon a 06 1 268 7002-es számon,
 • postai úton (MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 1821 Budapest címen) vagy
 • bármely MKB Bankfiókon keresztül.

További kérdés esetén telefonos ügyfélszolgálatunk áll szíves rendelkezésünkre a 06(1)268 7272 telefonszámon.

Oldal teteje

Hogyan értesül a munkáltató, hogy melyik dolgozójának mennyi támogatást könyvelt az intézmény?

A munkáltató minden támogatás utalásának, annak személyenkénti nyilvántartásba vételének adatait a honlapon a munkáltatói folyószámlájában megtekintheti.

Oldal teteje

A munkáltató értesül arról, hogy mennyi az egyes dolgozójának a támogatás felhasználása, mennyi a költhető egyenlege?

A munkáltató nem jogosult ezeknek az adatoknak az ismeretére, kizárólag a munkavállaló jogosult ezeket az adatait ismerni.

Oldal teteje

Több munkáltatótól is kaphat a dolgozó SZÉP Kártya támogatást?

Igen, több munkáltató is nyújthat támogatást, párhuzamosan egy naptári évben.

Oldal teteje

Nyilvántartja a kártyakibocsátó azt, hogy mely munkáltatótól mennyi támogatást kapott egy dolgozó?

Kötelezően nyilvántartja az Intézmény valamennyi munkáltatót és azok juttatásait, munkavállalónként.

Oldal teteje

Hogyan értesülnek a munkáltatók, ha egy dolgozó több cégtől is kap támogatást?

Amennyiben egy munkavállaló több munkáltatótól kap egy évben a kedvezményes értékhatárt meghaladó MKB SZÉP Kártya támogatást, a munkáltatókat erről az Intézmény e-mailben értesíti. Ha a dolgozó más SZÉP Kártya kibocsátó intézményhez is kap támogatást, arról az MKB nem értesül, így a munkáltatót sem tudja értesíteni.

Oldal teteje

Mikortól költheti a támogatást a dolgozó?

A támogatások a munkavállalók egyéni utalványszámláira 3 munkanapon belül könyvelésre kerülnek, és másnap költhetők.

A könyveléshez, a 3 munkanap számításához az átutalt összegnek és a kapcsolódó felosztási listának egyezően rendelkezésre kell állnia.

Oldal teteje

Értesül a dolgozó arról, hogy támogatást kapott?

A munkavállalónak az Intézmény díjtalanul küld minden jóváírt támogatásról értesítést (e-mailen, és az MKB SZÉP Kártya honlapon a munkavállaló jelszóval védett boxába).

Oldal teteje

Mennyi idő múlva kapja meg a dolgozó a SZÉP Kártyáját?

A kártyák gyártása heti megrendeléssel történik, a postázás az utalástól (a munkáltató megrendelésétől) számítva legkésőbb 15 munkanapon belül történik.

Oldal teteje

Milyen feladata van a munkáltatónak a szálláshelyekkel kapcsolatban?

A munkáltatónak nincs feladata a szálláshely szolgáltatókkal, a támogatás elköltésével kapcsolatban.

Oldal teteje

Hogyan ellenőrizheti a munkáltató a könyvelésének egyezőségét az Intézmény által nyilvántartott támogatásokkal?

A munkáltató a honlapon egyedi jelszóval a munkáltatói folyószámláját megtekintheti. Erről a felületről küldheti, kitöltheti az utalványrendelés (felosztási lista) táblázatait, ellenőrzésre megtekintheti a cég adatait, valamennyi utalványrendelésének és pénzügyi utalásainak adatait.

Oldal teteje

Az MKB bankfiókok igénybe vehetők SZÉP Kártya ügyintézésre?

Valamennyi MKB bankfiók (79 db) nyújt információt, díj nélkül továbbítja a küldeményeket a kártyakibocsátó Intézménybe.

Oldal teteje

A munkáltatói támogatás átcsoportosítható lekönyvelés után?

Téves információk jelentek meg a SZÉP Kártya utalványszámlára már átutalt és - az egyes alszámlákra történt előzetes megjelölés alapján - lekönyvelt összegek más alszámlára történő átcsoportosításával kapcsolatban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SZÉP kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet 3. § (1.) értelmében:

"Az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő 5. § a)-c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtására lehet beváltani."

Ennek értelmében a Munkáltató által utalt, lekönyvelt támogatási összegek nem módosíthatók, nem csoportosíthatók át az egyes alszámlák között. Javasoljuk, a későbbi utalások alszámlák közötti meghatározásánál a dolgozók esetleg megváltozott igényeire lehetőség szerint legyenek tekintettel.

Oldal teteje

Hogyan utal a munkáltató, kell valamit mellékelni?

A munkáltató egy összegben utalja el azoknak a dolgozóknak a támogatását az Intézmény bankszámlájára, akiknek kártyát rendel, ill. a későbbiekben már csak támogatást utal. Az utalással egyidejűleg az érintett dolgozók meghatározott, szükséges személyes adatait Excel-táblában rögzíti, elektronikus levélben elküldi az Intézménynek a munkaltato@mkbszepkartya.hu e-mail címre, vagy a munkáltatói felületen keresztül tölti fel.

Ugyanígy kell a munkáltató által rendelt hozzátartozói társkártya vagy pótkártya díjának utalásánál is eljárni azzal, hogy egy másik Excel-táblát kell használni. A táblázatok a honlapon megtalálhatók, letölthetők.

Oldal teteje

Hogyan kell kártyát rendelni?

A munkavállalónak kártyát vagy előre rendeléssel (támogatás később történő utalásával) vagy az első támogatás utalással együtt lehet rendelni. A megrendelést a személyes adatokkal a honlapunkon megtalálható Excel-tábla segítségével ("Megrendelés munkavállalónak") kell a személyes adatokat megadni az Intézménynek.

Az első 1 db ingyenes, további hozzátartozónak rendelt társkártya költsége 1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db. Társkártya, pótkártya esetén is utalást és Excel-táblában adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ha társkártyát, pótkártyát rendel a munkáltató, akkor be kell szednie annak díját a munkavállalótól és utalnia kell az Intézménybe.

Oldal teteje

Mi az a "Megrendelés munkavállalónak" Excel-tábla?

Kizárólag a munkavállaló esetében használható adatszolgáltatásra: első kártyarendelésnél az utalványszámla megnyitása érdekében a munkavállaló személyi adataival együtt kitöltve kell elküldeni, amely alapján az utalványszámla megnyitásra kerül és a kártya legyártásra kerül. Később csak támogatás utaláshoz használandó a dolgozó nevének és adóazonosító jelének feltüntetésével, az egyes alszámlákra juttatandó összeg megnevezésével, valamint a munkavállaló elveszett, ellopott, stb. ok miatti kártyapótláshoz/utaláshoz szükséges adatok közlésére. A táblázatot a munkaltato@mkbszepkartya.hu e-mail címre kell megküldeni, vagy a munkáltatói felületen keresztül tölti fel a munkáltató. Az Excel-tábla formátumán változtatni nem lehet.

Amennyiben a munkáltató vállalja, akkor ezen a nyomtatványon a munkavállaló adatait is módosítani tudja, akár támogatás utalása nélkül is.

Oldal teteje

Mi az a "Társkártya rendelése " Excel-tábla?

Kizárólag a munkavállaló hozzátartozója esetében használható adatszolgáltatásra: társkártya rendelésnél, valamint a hozzátartozó elveszett, ellopott, stb. ok miatti kártyapótláshoz/utaláshoz szükséges adatok közlésére.

Az első 1 db társkártya ingyenes, további hozzátartozónak rendelt társkártya költsége 1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db. Ha társkártyát, pótkártyát rendel a munkáltató, akkor be kell szednie annak 1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db díját a munkavállalótól és utalnia kell az Intézménybe.

A táblázatot a munkaltato@mkbszepkartya.hu e-mail címre kell megküldeni, vagy a munkáltatói felületen keresztül tölti fel a munkáltató. Az Excel-tábla formátumán változtatni nem lehet.

Amennyiben a munkáltató vállalja, akkor ezen a nyomtatványon a munkavállaló hozzátartozójának adatait is módosítani tudja, akár (mert nincs) kártyadíj utalása nélkül is.

Oldal teteje

Ki kézbesíti a kártyát?

A kézbesítés úgy történik, ahogyan a munkáltató rendelkezik a megrendelésnél, az adott Excel-táblában. Kérheti a munkáltató saját magához a kártyákat kiosztásra csoportos formában, de személyenként lezárt borítékban. Rendelkezhet úgy, hogy az Intézmény közvetlenül postázza a munkavállaló lakcímére. Mindkettő díjmentes.

Amennyiben társkártyát, pótkártyát a dolgozó a munkáltatója közreműködése nélkül közvetlenül rendel az Intézménytől, úgy a kézbesítés kizárólag postai úton a kártyabirtokos lakcímére történik.

Oldal teteje

Mi a munkáltató összes teendője?

A SZÉP Kártyával az Intézmény felé a teendői a szerződéskötés, a támogatások utalása igénye szerinti időütemezéssel és ezzel egyidejű adatszolgáltatás (Excel-tábla).

Vállalhatja és kérheti a kártyák kiosztását, az adatmódosítások bejelentését, valamint a társkártyák, pótkártyák megrendelését. Ezeket a feladatokat azonban a dolgozók saját maguk is közvetlenül el tudják intézni a megfelelő nyomtatványok használatával, a munkáltató közreműködése nélkül is.

Oldal teteje

Mennyi idő alatt lesz a dolgozók juttatása lekönyvelve?

A támogatás bankszámlánkon történt jóváírása és a hozzá tartozó, egyező adatszolgáltatás (Excel-tábla) rendelkezésre állásától számítva legkésőbb 3 munkanapon belül Intézményünk a támogatást az egyéni utalványszámlákra lekönyveli.

Oldal teteje

Kell munkáltatói szerződést kötni az Intézménnyel?

Tekintettel a speciális feltételekre, adózási körülményekre a támogatásra vonatkozó munkáltatói szerződés nélkül az Intézmény támogatást nem fogadhat be.

Oldal teteje

Lehetek-e Kártyaelfogadó és Munkáltató partner egyaránt?

Természetesen igen, a Munkáltató lehet kártyaelfogadó partner és a Kártyaelfogadó partner lehet munkáltató partner. A kártyaelfogadáshoz természetesen olyan szolgáltatás nyújtása szükséges, mely a SZÉP Kártya rendszerébe illeszthető.

Oldal teteje

Hogyan lehet tájékozódni a MKB SZÉP Kártya elfogadóhelyekről?

A www.mkbszepkartya.hu weboldalon a szolgáltató-kereső menüpontban áttekintheti az elfogadóhelyek listáját, illetve megadott paraméterek alapján keresést is végezhet.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy használat előtt érdemes közvetlenül a szolgáltatónál is érdeklődni, hogy fizethetnek-e MKB SZÉP Kártyával. Szolgáltató-kereső rendszerünk online, a szerződés rögzítésével automatikusan megjelenik a szolgáltató. Az elfogadás kezdetét illetően azonban néhány napos átfutási idő előfordulhat, hiszen az ügymenet adminisztratív része (aláírás, postázás) több időt igényel. Megértésüket köszönjük!

Érdeklődése alapján a szolgáltató lekérdezheti Intézményünktől az elfogadáshoz szükséges saját azonosító adatait, ezáltal mire sor kerül az igénybevételre, a szolgáltató készen állhat az MKB SZÉP Kártyás fizetésre függetlenül attól, hogy visszakapta-e már a szerződést vagy sem.

Az MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadásra szerződött partnereink emblémával (elfogadóhely matricával) is jelzik a bejáratnál, hogy elfogadják a kártyát.

Oldal teteje

Mi a munkáltató teendője az MKB SZÉP Kártya kibocsátótól - a dolgozók által a határidőig fel nem használt - visszautalt juttatásokkal kapcsolatban?

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése rendelkezés alapján:

"9. § (1) Az elektronikus utalványokat a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig kell felhasználni. A fel nem használt elektronikus utalványok lejártnak minősülnek, amelyek ellenértékét az intézménynek vissza kell fizetnie a munkáltatónak vagy jogutódjának az elektronikus utalvány lejárata évének június 30. napjáig kivéve, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt."

A hatályos jogszabály értelmében a munkáltató részére a kormányrendelet szabályai szerint a határidő lejártáig (június 30-ig) Intézményünk visszafizeti a fel nem használt elektronikus utalványértékeket.

A NAV részletes tájékoztatót adott ki a munkáltatóhoz visszautalt SZÉP Kártyás juttatásokról 2014. 07.29-én (NAV főlap/adó/szja menüben található meg).

A kifizetőnek a juttatás nyújtásakor a juttatás időpontjában kell minősítenie adózás szempontjából (béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatás), valamint teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit. Az adókötelezettség szempontjából irreleváns, hogy az adott juttatást a későbbiekben a céljának megfelelően ténylegesen felhasználják-e, felhasználták-e.

Amennyiben a kártyakibocsátó a fel nem használt összeget az előírt határidőben visszautalja a munkáltatónak, nem merül fel a munkáltatónál önellenőrzés lehetősége, a kifizető által megfizetett szja és eho nem igényelhető vissza. A visszautalt összeg a pénzügyi rendezés évében a munkáltatónál egyéb bevétel (nem pénzügyi műveletek bevétele, nem rendkívüli bevétel). A visszakapott összeg a korábbi SZÉP Kártyás juttatásokkal kapcsolatban a munkáltatónál felmerült költségek részbeni visszatérítésének minősül, tehát meg kell jeleníteni a munkáltató bevételei között.

Oldal teteje