Szolgáltatói kérdések

Van POS telepítési / kihelyezési díj?

POS terminált bankoktól, más, ezzel foglalkozó szervezetektől lehet igényelni/bérelni. Intézményünk nem foglalkozik terminál kihelyezésekkel. A bérlés általában telepítési és tranzakciók értékéhez kötött díjakkal jár, a bérbeadók saját üzleti feltételei szerint.

Oldal teteje

POS terminál telepítése mindenképpen szükséges?

Az MKB SZÉP Kártya elfogadásához nem feltétlenül szükséges a banki (POS) terminál megléte, telepítése. Annak hiányában az alábbi fizetési módszerek alkalmazhatók:

Fizetés internetes engedélyeztetéssel

Azoknál a Szolgáltatóknál, amelyek az Intézménnyel kötött szerződésben internetes engedélyeztetésben állapodtak meg, a szolgáltatás ellenértékének megfizetését és elszámolását az alábbi módon kell végrehajtani:

 • A szolgáltató fizetés előtt elvégzi a kártyabirtokos személyazonosítását, valamint a fizetendő összeget a kártyabirtokos jóváhagyja.
 • A szolgáltató behívja a www.mkbszepkartya.hu honlapot és bejelentkezik az engedélyezés menübe. Bebillentyűzi az Elfogadóhely azonosító számát, az MKB SZÉP Kártyán feltüntetett kártyaszámot és az elszámolni kért szolgáltatások ellenértékét, valamint beírja a megfelelő alszámla megnevezését, majd az adatok ellenőrzését követően a képernyőn megjelenő ellenőrző karaktersorozatot hibátlanul be kell másolnia az erre fenntartott mezőbe (kitölti a CAPTCHA biztonsági ellenőrzőt). Ezek után a rendszer ellenőrzi, hogy elegendő fedezet áll e rendelkezésre és végrehajtja a zárolást.
 • Amennyiben a web-lapon megjelenik a fizetést igazoló engedélyszám, akkor az engedélyezés sikerült. A Szolgáltató az igénybevételről és annak kifizetéséről bizonylatot állít ki igazolásként, mely tartalmazza az engedélyszámot is. A bizonylat tartalmát ellenőriznie kell és az abban foglaltakat aláírásával igazolnia. A számla első példánya a kártyabirtokosé.
Az internetes engedélyezés folyamatos, 24 órás szolgáltatás.

Fizetés telefonos engedélyeztetéssel

A telefonos engedélyeztetés, segítségkérés vagy az ügyfélszolgálat megkeresése a Kártyaközpontban minden nap (H–V) 8 - 20 óra között lehetséges a (06-1) 238-0361, (06-1) 238-0362, (06 20) 298-7009, (06 30) 931-9704 és a (06 70) 779-7699-es telefonszámokon.

 • A szolgáltató fizetés előtt elvégzi a kártyabirtokos személyazonosítását, valamint a fizetendő összeget a kártyabirtokos jóváhagyja.
 • A Szolgáltató felhívja a Kártyaközpontot és bemondja az Elfogadóhely azonosítószámát, a nevét, a címét, egyéb paramétereit, az MKB SZÉP Kártya számát és az elszámolni kért összeget, valamint az alszámla megnevezését. Átadja a telefont a Kártyabirtokosnak, aki köteles a telefonban feltett, személyazonosításra szolgáló kérdésekre válaszolni.
 • Ezek alapján a Kártyaközpont végrehajtja a zárolást, s ha az engedélyezés sikerült, a SZÉP Kártyás fizetés megtörtént.
 • A Szolgáltató az igénybevételről és annak kifizetéséről bizonylatot állít ki igazolásként. A bizonylatra rá kell írni az engedélyszámot. A bizonylat tartalmát a Kártyabirtokosnak ellenőriznie kell és az abban foglaltakat aláírásával igazolnia. A bizonylat első példánya a Kártyabirtokosé.

Engedélyezés webshopon keresztül

Azoknál a Szolgáltatóknál, amelyek rendelkeznek saját internetes honlappal és online foglalási/rendelési rendszerrel (webshop), valamint felkínálják az online előrefizetési lehetőséget ügyfeleiknek, és ennek keretében elfogadják az MKB SZÉP Kártyát is, lehetőség van a webshopon keresztül összeállított szolgáltatáscsomagok ellenértékének megfizetésére és elszámolására az MKB SZÉP Kártya használatával.

 • A Szolgáltató webshopjában az összeállított szolgáltatáscsomag értéke meghatározásra kerül.
 • A Szolgáltató honlapja felkínálja az előrefizetés lehetőségét.
 • A felkínált online fizetési lehetőségek közül a Kártyabirtokos kiválasztja az MKB SZÉP Kártyát és a terhelendő alszámla (szolgáltatáscsoport) típusát
  • A webshopból az authorizációhoz szükséges adatok – fizetendő összeg, Elfogadóhely azonosítója, szolgaltatáscsoport típusa – átkerülnek az MKB SZÉP Kártya kártyaközpontjának a felületére, amely megjelenik a Kártyabirtokos képernyőjén
  • Itt a Kártyabirtokosnak meg kell adni a kártyaszámát, és a kártya hátoldalán, az aláíráscsíkon található CVV2 érvényesítési kódot. Többszöri sikertelen CVV2 érvényesítési kód megadása esetén a kártya felfüggesztésre kerül, mely automatikus felfüggesztésnek minősül. Ebben az esetben kizárólag az autorizációt végző Kártyaközpont ( Card Consulting Kft ) által aktiválható vissza a kártya a (1) 238 0361 vagy (1) 238 0362-es telefonszámon valamint 06-20 298 7009, 06-30 931 9704, 06-70 779 7699 mobilszámon naponta 8-20 óra között.
  • Az authorizáció eredményéről (sikerességéről, ill. az esetleges elutasítás okáról) a Kártyabirtokos információt kap. Sikeres kártyaelfogadás esetén megjelenik az engedélyezési szám.
  • Az authorizáció eredményéről a Szolgáltató és a Kártyabirtokos a foglalási rendszerben használt e-mail címükre visszaigazolást kapnak, melyet a szolgáltatás igénybevételéhez a Kártyabirtokosnak célszerű magánál tartania.

Előrefizetéses engedélyezés

Azoknál a Szolgáltatóknál,

 • akik rendelkeznek online foglalási/rendelési rendszerrel, de nincs online fizetési lehetőség az oldalukon,
 • vagy akik nem is rendelkeznek online foglalási/rendelési rendszerrel, de igényt tartanak arra, hogy az összeállított szolgáltatáscsomagot a Kártyabirtokos előre kifizesse vagy leelőlegezze az MKB SZÉP Kártya használatával
úgy ezt a kártyabirtokosok az alábbiak szerint tehetik meg.

A Szolgáltató és a Kártyabirtokos előre (saját működési rendjük szerint e-mailben, telefonon, személyesen, levélben) megállapodnak a szolgáltatás körülményeiről, és a Kártyabirtokos megadja a saját nevét és az MKB SZÉP Kártyáján található Azonosítószámát (nem a 4x4 jegyű kártyaszámot!).

A Szolgáltató

 • behívja a www.mkbszepkartya.hu honlapot (Szolgáltatóknak fő menüpont) és bejelentkezik az Elfogadóhelyek részére biztosított engedélyezés menübe.
 • Bebillentyűzi az Elfogadóhely azonosítószámát.
  Amennyiben nem sikerül a Szolgáltatónak a saját beazonosítása, akkor elsősorban munkatársaitól, végső esetben az Intézmény ügyfélszolgálatától kell segítséget kérnie. A képernyőn megjelenő ellenőrző karaktersorozatot hibátlanul be kell másolnia az erre fenntartott mezőbe.
 • Sikeres bejelentkezést követően kiválasztja az „Előrefizetés” menüpontot
 • Berögzíti a szükséges adatokat, úgymint
  • a kártyabirtokos neve, azonosítószáma
  • az a határidő, ameddig a Kártyabirtokosnak zárolnia szükséges a megfelelő összeget
  • a saját e-mail címét
  • az adatok ellenőrzését követően a képernyőn megjelenő ellenőrző karaktersorozatot hibátlanul be kell másolnia az erre fenntartott mezőbe (kitölti a CAPTCHA biztonsági ellenőrzőt)
  • azt az ügylet-, iktató- vagy nyilvántartási számot, amin rögzítette a saját adminisztrációs rendszerében a foglalást, rendelést
  • rögzíti az MKB SZÉP Kártya rendszerben az „Előrefizetési igényét” a megfelelő menügombbal
 • Kap a rendszertől egy „Előrefizetési azonosító”-t, melyet közölnie kell a Kártyabirtokossal. Egyúttal értesíti őt a határidőről és az összegről is, valamint meg kell beszélniük, hogy melyik szolgáltatási csoporthoz tartozó alszámláról kell a zárolást megtenni. A sikeres művelet legfontosabb adatairól a Szolgáltató az általa megadott e-mailcímre kap egy visszaigazoló levelet.

A Kártyabirtokos

 • ezt követően – a megállapított határidőn belül – jóváhagyja ezt az előrefizetési igényt. Ellenkező esetben az előrefizetési igény törlésre kerül.
 • behívja a www.mkbszepkartya.hu honlapot (Felhasználóknak fő menüpont „Internetes fizetés”), belép a ”Kártyabirtokosok részére” biztosított menübe
 • az Előrefizetés jóváhagyása oldalon berögzíti a szükséges adatokat, úgymint
  • Előrefizetési azonosító, melyet a Szolgáltatón keresztül kapott a rendszertől
  • az MKB SZÉP Kártya kártyaszámát
  • kiválasztja a terhelendő szolgáltatáscsoport típusát (szállás/vendéglátás/szabadidő)
  • a zárolandó összeget (kétszer egybehangzóan)
  • a saját e-mail címét
  • az adatok ellenőrzését követően a képernyőn megjelenő ellenőrző karaktersorozatot hibátlanul be kell másolnia az erre fenntartott mezőbe (kitölti a CAPTHA biztonsági ellenőrzőt), majd
  • jóváhagyja az MKB SZÉP Kártya rendszerben az „Előrefizetést” a megfelelő menügombbal.

Amennyiben a megfelelő alszámlán az összeg rendelkezésre áll, megjelenik az „Engedélyszám”. A sikeres zárolásról mind a Szolgáltató, mind a Kártyabirtokos e-mailben visszaigazolást kap.

Oldal teteje

Cégünk más banknál (nem MKB-nál) vezeti számláját, ebben az esetben erre a számlára kapjuk a szolgáltatás ellenértékét?

A szerződésen megadott bankszámlaszámra utaljuk a szolgáltatás ellenértékét, emiatt külön számlanyitás az MKB Banknál nem szükséges. Természetesen örömmel ajánljuk bankunk kedvező szolgáltatásait, szívesen válunk számlavezetőjükké.

Oldal teteje

Melyik POS alkalmas fizetésre?

Az MKB SZÉP Kártyát az alábbi Pénzintézetek által működtetett POS terminálok tudják elfogadni jelenleg:

 • OTP Bank
 • K&H Bank
 • Takarékbankok, takarékszövetkezetek
 • Unicredit
 • Erste Bank
 • Budapest Bank
 • CIB Bank
 • SIX Payment Services
 • B-Payment

Fontos azonban tudni, hogy amennyiben a Szolgáltatónak az előbb felsorolt bankok által kihelyezett terminálja van, nem jelenti azt, hogy képes automatikusan elfogadni az MKB SZÉP Kártyát. Ehhez az is kell, hogy a szolgáltató szerződést kössön az MKB SZÉP Kártyát kibocsátó intézménnyel, ennek keretében tájékoztasson minket az általa használni kívánt terminál számáról. Ezt követően mi közöljük a terminálszámot a kihelyező bankkal. A kihelyező bank a terminál beállításának módosításával lehetővé teszi az MKB SZÉP Kártyás tranzakciók lebonyolítását, de a tényleges induláshoz a paraméterezés letöltése is szükséges. A terminál paramétereinek frissítése nem mindig történik meg automatikusan. Ilyenkor a kihelyező bank által kiadott POS kezelői leírás szerint kell eljárni, vagy a bank HelpDeskjét segítségül hívni.

Oldal teteje

Ha más Intézménnyel már szerződtem Széchenyi Pihenőkártya elfogadására, az kizáró ok?

Jelenleg az MKB mellett az OTP és a K&H bocsát ki SZÉP Kártyát.

A meglévő (megkötött) szerződések nem akadályozzák más, SZÉP Kártya kibocsátóval megkötendő szerződéseket, így nem kizáró ok a több kibocsátóval történő kapcsolat kialakítása (szerződéskötés).

A teljes körű kártyaelfogadás miatt célszerű mindegyik bankkal külön-külön - így az MKB-val is - szerződést kötniük.

Oldal teteje

"Tényleg mindenkivel kell szerződnöm, hogy bármelyik kártyakibocsátó Széchenyi Pihenőkártyáját el tudjam fogadni"?

Igen, mindegyik kibocsátóval szerződni kell. A kártyakibocsátó Intézmény, mint nyilvántartó vezeti a Munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartását, mely a költhető keretet tartalmazza, így kizárólag a Kibocsátó tudja az egyes vásárlásokat engedélyezni a kártyahasználatkor.

Oldal teteje

Mit küldjenek a magánszállásadók a szerződés mellékleteként?

Magánszállásadó személyek esetén a szerződés mellékleteként a területi önkormányzati működési engedély hiteles másolatát kell csatolni.

Oldal teteje

Több fizetési módot be lehet-e írni?

Az MKB SZÉP Kártya kártyaelfogadói (szolgáltatói) szerződés ötféle fizetési lehetőséget ajánl fel. A POS terminál alkalmazását a terminál adataival együtt be kell jelenteni, ha van terminál. Ha nincs terminál, akkor a telefonos és az internetes engedélyezés közül legalább egy megjelölése kötelező a szolgáltató egyéni döntése alapján. A webshop jelölése kötelező, ha azt alkalmazza a szolgáltató, az előrefizetés bárki által jelölés nélkül is alkalmazható. Természetesen van arra lehetőség, hogy akár kettő, vagy mind az öt fizetési lehetőség megjelölésre kerüljön, melynek köszönhetően nagyobb biztonsággal lehet a kártyát fizetőeszközként elfogadni.

Oldal teteje

"Már regisztráltam a honlapon. Mi a további teendőm?" (pl.: www.szepkartya.biz, www.szechenyipihenokartya.hu, www.pihenokartya.hu)

A különböző Széchenyi Pihenőkártya oldal/oldalak csak egy átfogó, minden költséget tartalmazó, az előnyös és hátrányos adottságot felsoroló, valamint az általa igénybe vehető szolgáltatásokat bemutató internetes felület. Ezt egyik Pénzintézet sem kezeli, egyikhez sem tartozik (tudomásunk szerint). Így ezen a honlapon történt regisztrációját sajnos nem tudjuk befogadni (szerződéskötésre).

Jelenleg az MKB mellett az OTP és a K&H bocsát ki SZÉP Kártyát.

A teljes körű kártyaelfogadás miatt célszerű mindegyik bankkal külön-külön - így az MKB-val is - szerződést kötniük.

A fent említett okok miatt, amennyiben a mi Intézményünkkel is szeretnének szerződést kötni (MKB SZÉP Kártya elfogadására), akkor a honlapunkon található szerződést két példányban töltsék ki és írják alá, valamint a postacímünkre visszaküldeni szíveskedjenek.

Oldal teteje

Van-e regisztrációs díj?

Az MKB SZÉP Kártya kártyaelfogadói (szolgáltatói) partnerré válás díjmentes, a regisztráció/ a szerződéskötés nem jár a szolgáltatók számára költséggel. A szolgáltatónak költsége a SZÉP Kártya elfogadásával, beváltásával kapcsolatban merül fel, ami a tranzakció 1,5%-a+áfa, ill. az Intézmény autorizáló központjához közvetlenül beérkező Internetes engedélyezésnél 1,4%+áfa, de minden esetben legalább 12 Ft+áfa/tranzakció.

Oldal teteje

Mikor válok MKB SZÉP Kártya elfogadóhellyé?

A hiánytalanul kitöltött és megküldött szerződés rögzítésével a szolgáltató aktív partnerünkké válik, és ezzel egyidejűleg online szolgáltató-kereső rendszerünkben automatikusan megjelenik. Ettől kezdve kártyabirtokos ügyfeleink megkereshetik MKB SZÉP Kártyás felhasználással, függetlenül attól, hogy szerződésüket visszakapták-e már vagy sem. Ebben az esetben a kártyaelfogadási módok közül a telefonos-, és internetes engedélyeztetés alkalmazható, melyhez szükséges egyedi szolgáltató azonosítójukat Intézményünktől meg lehet kérdezni.

Szolgáltató partnereinknek is érdemes Szolgáltató-kereső menüpontunkat használni a minél hamarabbi elfogadás érdekében.

Oldal teteje

Mit kell tennem, hogy a honlapon hirdessenek minket?

Küldje el a hirdetési szöveget az szolgaltato@mkbszepkartya.hu címre. Képes és egyéb hirdetés elhelyezése a későbbiekben lehetséges majd.

Oldal teteje

Előleget foglaláskor, későbbi üdülésre, vagy a jövő heti menüre hogyan lehet fizetni SZÉP Kártyával?

A virtuális POS alkalmazásával, azaz a web-shopos fizetéssel, ill. az előrefizetéses engedélyezéssel lehetséges.

Oldal teteje

A szállodába bejelentkezéskor hogyan tudja a recepció ellenőrizni, hogy van-e fedezet az MKB SZÉP Kártyán?

A SZÉP Kártya egyenlege POS terminállal nem kérdezhető le.

Egyik megoldás, hogy a kártyabirtokos felhívja a kártyaközpontot és megkérdezi az egyenlegét, s jogosult átadni a telefont a recepciósnak is az adat megismerésére.

Másik megoldás, hogy a bejelentkezéskor a szálloda előlegszámlát állít ki és annak összegét zároltatja a SZÉP Kártya segítségével. A kijelentkezéskor a végszámla alapján nyilván már csak a különbözet kerül kifizetésre a SZÉP Kártyával.

Oldal teteje

Milyen dokumentumokat (számla, bizonylat, slip, stb) szükséges beküldeni a szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez?

Semmilyen bizonylat, számla, slip stb. beküldése nem szükséges. A szolgáltatás igénybevételét (a kártya lehúzását, illetve a kártyás engedélyeztetését) követően a szolgáltató részére a kifizetés automatikusan, 5 munkanapon belül megtörténik.

Oldal teteje

A Kártyás fizetés mennyi idő alatt kerül kifizetésre a szolgáltatónak?

A szolgáltatás ellenértéket az Intézmény az engedélyeztetés napját követő naptól számított 5 (öt) munkanapon belül - az Intézményt megillető díjazás levonásával - egy összegben átutalja a Szolgáltató részére (a szolgáltatóval kötött) szerződésben megjelölt bankszámlára.

Oldal teteje

Miért 5 nap a szolgáltatói kifizetés / átutalás?

Az 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet írja elő az 5 munkanapon belül történő utalást.

Az 5 munkanapos időszak lehetőséget ad az ügyfelek számára, hogy a jogosulatlan, hibás kártyahasználat vagy rossz összeg terhelése esetén elindítsák és korrigálják a téves/reklamációs folyamatot.

Oldal teteje

Mennyi az összes költsége a szolgáltatónak?

Az Intézményt megillető díjazás összesen az igénybe vett szolgáltatás alapösszegének 1,5%+Áfa forintban kifejezett értéke, de legalább 12 Ft+áfa/tranzakció. Az Intézmény autorizáló központjához közvetlenül beérkező Internetes engedélyeztetés esetén ez a díj mindösszesen 1,4%+Áfa, de legalább 12 Ft+áfa/tranzakció. A szolgáltatót - MKB SZÉP Kártya elfogadása esetén - egyéb költség nem terheli.

Oldal teteje

Mit kell a szolgáltatói szerződéshez csatolni?

Az MKB SZÉP Kártya szolgáltatói szerződésének elválaszthatatlan részét képezik:

 • az 1. sz. melléklet telephelyenként,
 • szálláshely szolgáltatás esetén a jegyző által kiállított szálláshely-üzemelési engedély másolata
 • a Szolgáltató aláíráskor hatályos cégkivonatának másolata, vagy az önkormányzati működési engedély másolata,
 • a szerződést aláíró személy aláírási címpéldányának másolata (ha van ilyen).

Magánszállásadó személyek esetén a szerződés mellékleteként a területi önkormányzati engedély hiteles másolatát kell csatolni.

Oldal teteje

Drága a POS terminál?

Az MKB SZÉP Kártya miatt nem. A szálláshely szolgáltató a kártyabeváltás értéke után 1,5%+áfa összeget, de legalább 12 Ft+áfa/tranzakció összeget fizet az Intézménynek, mást nem, s nincs számlagyűjtögetési, küldési feladata. Még a terminálhasználati díjat is az Intézmény fizeti meg a terminált bérbe adó banknak (0,3%).

Oldal teteje

Az MKB, az OTP és a K&H mint kártyakibocsátó intézmények versenysemlegesek, tehát ugyanazzal a díjjal dolgoznak?

Igen, a jogszabály értelmében maximum értékben, illetve mértékkel meghatározott díjak vannak.

A munkáltató, a munkavállaló semmit nem fizet, kivéve a munkavállaló az elveszett, stb. pótkártyáért, a társkártyáért, annak pótlásáért 1.500 Ft+áfa = 1.905 Ft/db összeget (nem számolható el a támogatásból).

Az Intézmény a szolgáltatótól kap 1,5% +áfa, de legalább 12 Ft+áfa/tranzakció díjat a tranzakciók értéke után, s az Intézmény fizet a POS termináltulajdonosoknak (nem a szálláshely szolgáltató) 0,3% +áfa terminálhasználati díjat. A jogszabály ezeket kötelezően, maximált árként írja elő.

Oldal teteje

Mi a teendő, ha nem áll rendelkezésre annyi fedezet a Munkavállaló számláján, mint amennyi az igénybe vett szolgáltatás ellenértéke?

A SZÉP Kártyával a rendelkezésre álló keret költhető el. A rendelkezésre álló kereten felüli összeget a szolgáltató más fizetési módon szedheti be, pl. készpénz, bankkártya használata.

Oldal teteje

Lehetek-e Kártyaelfogadó és Munkáltató partner egyaránt?

Természetesen igen, a Munkáltató lehet kártyaelfogadó partner is és a Kártyaelfogadó partner lehet munkáltató partner is. A kártyaelfogadáshoz természetesen olyan szolgáltatás nyújtása szükséges, mely a SZÉP Kártya rendszerébe illeszthető.

Oldal teteje

A munkáltatói támogatás átcsoportosítható lekönyvelés után?

Téves információk jelentek meg a SZÉP Kártya utalványszámlára már átutalt és - az egyes alszámlákra történt előzetes megjelölés alapján - lekönyvelt összegek más alszámlára történő átcsoportosításával kapcsolatban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SZÉP kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet 3. § (1.) értelmében:

"Az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő 5. § a)-c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtására lehet beváltani."

Ennek értelmében a Munkáltató által utalt, lekönyvelt támogatási összegek nem módosíthatók, nem csoportosíthatók át az egyes alszámlák között. Javasoljuk, a későbbi utalások alszámlák közötti meghatározásánál a dolgozók esetleg megváltozott igényeire lehetőség szerint legyenek tekintettel.

Oldal teteje