2019. január 2. napjától változik az MKB SZÉP Kártya igénylés és a befizetés módja

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Kártyabirtokosainkat, hogy a Kormány a 76/2018. (IV. 20.) számú rendeletében módosította a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait. A kormányrendeletben foglaltak alapján 2019. január 2-ától a SZÉP Kártya igénylése és a munkáltatói juttatás utalási módja jelentősen átalakul.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a legfontosabb változásokat:

 • A kártyabirtokosoknak alszámlánként (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) azaz zsebenként egy-egy korlátozott rendeltetésű fizetési számlát kell nyitniuk a pénzforgalmi szolgáltató kibocsátónál, így az MKB SZÉP Kártya esetében az MKB Bank Zrt.-nél.
 • A jelenlegi kártyabirtokosok részére az MKB Bank, várhatóan október hónapban, díjmentes számlavezetési szerződés-ajánlatot küld a 3 vonatkozó alszámla megnyitásával kapcsolatban. Amennyiben a kártyabirtokos annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik írásban arról, hogy nem fogadja el a számlavezetési ajánlatot, a szerződés 2019. január 2. napjával hatályba lép. A kártyabirtokost sem a számlák megnyitásáért, sem a számlavezetésért díjfizetési kötelezettség nem terheli.
 • A munkáltatók a SZÉP Kártyás juttatásokat már csak a munkavállalók előzőek szerint megnyitott SZÉP Kártyás fizetési számláira utalhatják.

FONTOS! Kérjük, ellenőrizze adatait! Annak érdekében, hogy a számlavezetési szerződést és az átállással kapcsolatos információkat intézményünk időben el tudja Önhöz juttatni, kérjük lépjen be Személyes tárhelyébe, és ellenőrizze, szükség esetén pontosítsa személyes adatait, különös tekintettel az e-mail címre, illetve a lakcímre.

Adatmódosításra az adatváltozás bejelentő nyomtatvány beküldésével van lehetősége az alábbi módokon:

 • E-mail-ben csatolt mellékletként: ugyfel@mkbszepkartya.hu    
 • Faxon: 06 1 268-7002
 • Postán: MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 1821 Budapest
 • Ügyfélszolgálaton személyesen: Budapest, XIII. kerület Dévai u. 23. szám alatt vagy országosan az MKB Bankfiókokban

2019. január 2. napjától nem változik:

 • Az MKB SZÉP Kártya alszámlánkénti (zsebenkénti) felhasználási lehetősége, a kártyaelfogadás módja (POS terminál, internetes, telefonos engedélyezés, stb.), és a szolgáltatási helyek változatlanok maradnak.
 • A meglévő MKB SZÉP Kártyák/társkártyák továbbra is változatlanul használhatóak maradnak.
 • A SZÉP Kártyára béren kívüli juttatásként továbbra is kedvezményes adózással adható munkáltatói támogatás.

2019. január 1. napjáig a SZÉP Kártyák kibocsátása és felhasználása a jelenlegi rendszer szerint történik.

Az MKB SZÉP Kártya Általános Üzleti Feltételei 2017. október 1-i hatállyal módosulnak

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az MKB SZÉP Kártya Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF) 2017. október 1-i hatállyal módosulnak.

Az alábbi szabályozási területek kerültek pontosításra:

 • az MKB SZÉP kártya ötéves lejárta után az új kártya díjtalanul kerül kibocsátásra, melyet Intézményünk minden esetben a Kártyabirtokos nyilvántartásban szereplő levelezési címére postáz.
  Amennyiben a Munkáltató vagy kártyabirtokos által be nem jelentett lakcímváltozás miatt nem érkezik célba az díjtalanul legyártott kártya, akkor újabb kártya gyártására csak abban az esetben kerülhet sor, ha megfizetésre kerül a pótkártya díja (1.905 Ft), kivéve, ha a kiküldött kártya visszaérkezett a Postától.
  Kérjük, hogy ellenőrizze levelezési címét
  a Személyes tárhely Kártyaaktiválás és Egyenleglekérdezés felületen. Amennyiben az módosult, ne felejtse el bejelenteni!
 • ha a Szolgáltató jogszerűen a kártyával már kiegyenlített összegből a kártyabirtokosnak rész- vagy teljes összegű visszatérítést kíván adni, akkor fontos tudnivaló, hogy ezt jóváíró számla kibocsátásával, a visszatérítendő teljes, tehát nem jutalékkal csökkentett összeg Intézménynél vezetett munkavállalói elektronikus számla javára történő banki átutalással tehető meg.
 • az MKB SZÉP Kártyán lévő összeg öröklés esetén történő kifizetésének szabályozása szerint a kifizetésre a formanyomtatványon megadott módon kerül sor: átutalással, vagy postán keresztül.

A jelen módosított ÁÜF 2017. október 1. napján lép hatályba, határozatlan időtartamra és a Munkáltatóval, Szolgáltatóval, illetve a Munkavállalóval kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A teljes dokumentum, amelyben a változásokat vastagítva jelöltük, részletesen itt található: új Általános Üzleti Feltételek

Esetleges kérdések, észrevételek esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2017. szeptember 1.

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.

Mire és hogyan használható az MKB SZÉP Kártya?

A Széchenyi Pihenőkártya bevezetésének célja az egészségmegőrzéshez, az egészséges életmódhoz és általában az életminőség javításához kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének bővítése. További célja a turizmus gazdaságfejlesztési szerepének erősítése, valamint a gazdasági növekedés hazai forrásainak bővítése.

Egy adott évben bérenkívüli juttatás (cafetéria) keretében kedvezményes adózással (34,22%) támogatás adható a SZÉP Kártyára. 2017. évben a SZÉP Kártya juttatási forma biztosításánál az értékhatárok éves szinten:

 • a versenyszférában: 450.000 Ft
 • a költségvetési szerveknél: 200.000 Ft

Több zsebes (alszámlás) kártyaként használható az MKB SZÉP Kártya és továbbra is él az egyes alszámlákra vonatkozó korlát, így egy évben a munkáltató által nyújtható:

 • szálláshelyre: 225.000 Ft,
 • meleg étkezésre: 150.000 Ft,
 • kultúrára, rekreációra: 75.000 Ft

A kedvezményes munkáltatói támogatás 1,18-szorosa után 2018. január 1-től 15% SZJA-t és 14% EHO-t kell fizetnie a munkáltatónak (34,22%), figyelembe véve az értékhatárokat és az egyedi alszámla keretösszegeit. Amennyiben a munkáltató pénzbeni (készpénzes) béren kívüli juttatást is biztosít dolgozói részére, úgy annak az összegével csökken a kedvezményes adózású SZÉP Kártyára adható keret. Az éves és az alszámla keretösszeg felett is adható - a bérhez viszonyítva - kedvezményesebb adóteherrel SZÉP Kártya juttatás, de 19,5% EHO-val (40,71%). A munkavállalót adó, járulék nem terheli.

Az MKB SZÉP Kártya megjelenésében, és használatában a bankkártyákhoz hasonló, használata lehetővé teszi, hogy a rendszerbe bevont szolgáltatóknál a felhasználó az elektronikus utalványai terhére szolgáltatásokat vásároljon, egyenlegét bármikor lekérdezheti (interneten, telefonon keresztül).

A Kormány a 76/2018. (IV.20) sz. rendeletével módosította a SZÉP Kártya rendszeréről szóló 55/2011. (IV. 12.) rendeletét.
Az egyes alszámlák terhére finanszírozható szolgáltatások körét az alábbiakban ismertetjük.

A szolgáltatásokat a munkavállaló és a közeli hozzátartozói (+élettárs) vehetik igénybe. Az elfogadóhelyek a kártyán lévő elektronikus utalványt készpénzre, vagy készpénz-helyettesíthető eszközre nem válthatják át.

A kártyával történő fizetés kényelmes, a szerződött szolgáltatónál vagy POS terminálon (kártyaolvasón), interneten keresztül vagy telefonos engedélyeztetéssel lehet fizetni. Nincsenek külön címletek, így a vásárlásnál annyit fizethetünk, amennyiben a szolgáltatás ténylegesen kerül.

Az MKB SZÉP Kártyán lévő összeg biztonságos, hiszen a kártya elvesztés esetén letiltható, illetve pótolható.

A munkáltatói támogatás adott évben juttatott összegét a juttatás évétől számított második év május 31-ig fel kell használni.

Az MKB SZÉP Kártya a munkavállaló részére ingyenes, 1 darab (első) társkártya szintén ingyenes, további társkártyák mindössze 1.500 Ft + ÁFA = 1.905 Ft/db-ért formanyomtatványon vagy a munkáltatón keresztül igényelhetők. A kártya lejárati ideje 5 év.


Összefoglaltuk az MKB SZÉP Kártya előnyeit, főbb jellemzőit. Ide kattintva elolvashatja.

Oldal teteje

Fizetési módok MKB SZÉP Kártyával

Az MKB SZÉP Kártya használata helyben, a szolgáltatónál

Az egyes szolgáltatóknál a Szolgáltató-keresőben jelezzük, hogy ha helyben, a szolgáltató és a kártyabirtokos együttes jelenlétében használható fizetésre a SZÉP Kártya. A használat, azaz az engedélyezés 3 formája ebben az esetben:

Amennyiben mint szolgáltató Internetes engedélyezést kíván kezdeményezni, az alábbi nyomógomb segítségével megteheti:

A Kártyabirtokosnak jelen kell lennie, ill. a Kártyájának a helyszínen kell lennie. A banki (POS) terminál PIN kód kérése esetén az alszámlák kódját kell beütni: szálláshoz 1111, vendéglátáshoz 2222, szabadidős szolgáltatáshoz 3333.
2012.04.15-től OTP terminálokon is lehetséges az MKB SZÉP Kártyával való fizetés.


Az MKB SZÉP Kártyával történő „előrefizetés/előlegfizetés” Interneten

Az előrefizetéses igény jóváhagyása (ez tipikusan az az eset, amikor egy szálláshely kér előleget a majdani vendégétől) semmiféle előkészítést nem igényel, csak a szolgáltatói szerződés meglétét, s már teheti is a dolgát a szolgáltató. Ekkor az előrefizetési igény egyetlen alkalomra szól, ha a kártyabirtokos jóváhagyta, akkor ezzel le is zárul a folyamat.

Előrefizetés (előlegfizetés) Interneten keresztül a Szolgáltató és a Kártyabirtokos fizikai távollétében történik. A Szolgáltató és a Kártyabirtokos megállapodik a szolgáltatás feltételeiről, ennek során a Szolgáltató az engedélyezéshez megkéri a Kártyabirtokostól a kártyájára nyomtatott "Azonosító szám"-ot (nem azonos a kártyaszámmal!).

Az előrefizetés menete röviden az alábbiak szerint zajlik:

 • a Szolgáltató először és külön jelentkezik be a Kártyaközpontba,
 • megadja a kártyabirtokos "Azonosítószám"-át, nevét és az egyéb szükséges adatokat (igény érvényessége, ügyiratszám (ha van ilyen), szolgáltató e-mail címét).
 • a szolgáltató a Kártyaközponttól a bejelentkezést követően megadott e-mail címre kap egy "Előrefizetési azonosító" számot ezt közli a Kártyabirtokossal (e-mailen, vagy telefonon),
 • a Kártyabirtokos ezt követően külön a Kártyabirtokos menüpontján keresztül hagyja jóvá a fizetést a Kártyaközpontban a szolgáltatótól kapott "Előrefizetési azonosító" segítségével, a szolgáltatáscsoport és az előrefizetendő összeg feltüntetésével
 • Amennyiben a Kártyabirtokos a megadott időpontig az előrefizetési igényt a rendszerben sikeresen jóváhagyja (megtörténik a zárolás), úgy a tranzakcióról mind a Szolgáltató, mind a Kártyabirtokos e-mailben értesítést kap.
 • Az így kifizetett (zárolt) összeg – a többi SZÉP Kártyával történő fizetéshez hasonlóan – 5 munkanapon belül kerül átutalásra a szolgáltató részére.

Ezt a fizetési módot a Szolgáltató és a Kártyabirtokos megállapodásuk szerint bármikor alkalmazhatja.

Az előrefizetéses engedélyezés bemutatóját itt megtekintheti:

Amennyiben mint szolgáltató Előrefizetéses engedélyezést kíván kezdeményezni, az alábbi nyomógomb segítségével megteheti:

Amennyiben mint kártyabirtokos Előrefizetéses engedélyezést kíván végrehajtani, az alábbi nyomógomb segítségével megteheti:

Az MKB SZÉP Kártyával történő fizetés webshopon keresztül

Ez az engedélyezési forma akkor alkalmazható, ha a Szolgáltató rendelkezik saját internetes áruházzal (webshop) és annak keretében a SZÉP Kártya fizetését is biztosítja.


A fizetési módok részletes leírását megtalálja az Általános Üzleti Feltételek 5-8. sz. mellékleteiben.

Oldal teteje

Mobilapplikációval is lekérdezhető az egyenleg, kereshető az MKB SZÉP Kártya elfogadó partner!

Kártyabirtokosaink számára már letölthető az MKB SZÉP Kártya mobilapplikációja, amellyel megtudhatják aktuális költhető keretüket, és hamar rátalálhatnak a környékükön megtalálható kártyaelfogadó partnerekre is.

Androidos alkalmazás kódja:

Android APP letöltése
iOS-es alkalmazás kódja:

iOS APP letöltése

Fontos tudnivaló: a fenti alkalmazásba csak abban az esetben tud belépni a Kártyabirtokos, ha már egyszer a www.mkbszepkartya.hu honlapon a
Személyes tárhely Kártyaaktiválás és egyenleglekérdezés menüpontban lecserélte az alapértelmezett jelszavát.

Javasoljuk Tisztelt Kártyabirtokosainknak, hogy töltsék le a mobil alkalmazást, és éljenek a gyors egyenleglekérdezés és az egyszerű szolgáltató kereső lehetőségeivel.

Ha nem találják meg kedvenc szolgáltató partnerüket, írjanak nekünk, és felvesszük velük a kapcsolatot a mielőbbi szerződéskötés érdekében: ugyfel@mkbszepkartya.hu

Oldal teteje

Ajánlja munkáltató partnerét!

Annak érdekében, hogy Ön is mielőbb igénybe vehesse az MKB SZÉP Kártya előnyeit, a kártyát kibocsátó intézmény és a munkáltatója között munkáltatói szerződés megkötésére van szükség.

Kérjük, adja meg munkáltatója nevét és elérhetőségét, hogy mielőbb felkereshessük, vagy töltse le az itt található szerződést és annak a munkáltatójának történő átadásával hozzájárulhat a szerződéses viszony gyorsabb létre jöttéhez. Kérjük, hogy a szerződést a munkáltató két példányban küldje meg részünkre.

Levelezési cím:
MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.
1821 Budapest (kiemelt postafiókcím, egyéb más adat feltüntetése nem szükséges)
Telefon: (1) 268 7272
E-mail: munkaltato@mkbszepkartya.hu

Oldal teteje

Ajánlja kedvenc üdülőhelyét, éttermét, szabadidős szolgáltatóját!

Annak érdekében, hogy Ön is mielőbb igénybe vehesse az MKB SZÉP Kártya előnyeit, a szolgáltató és a kártyát kibocsátó intézmény között kártyaelfogadási szerződés megkötésére van szükség.

Kérjük, adja meg kedvenc szálláshelye, étterme és szabadidős szolgáltatója nevét és elérhetőségét, hogy mielőbb felkereshessük, vagy töltse le a szolgáltatói szerződést és annak az adott szolgáltatónak történő átadásával hozzájárulhat a szerződéses viszony gyorsabb létre jöttéhez. Kérjük, hogy a szerződést a szolgáltató két példányban küldje meg részünkre.

Levelezési cím:
MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.
1821 Budapest (kiemelt postafiókcím, egyéb más adat feltüntetése nem szükséges)
Telefon: (1) 268 7272
E-mail: szolgaltato@mkbszepkartya.hu

Oldal teteje

Jogi háttér

A SZÉP Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait az 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendelet tartalmazza.

Oldal teteje