Tisztelt Szolgáltatók!

Az MKB SZÉP Kártya elfogadásáról kötendő kártyaelfogadói szerződés új verziója tölthető le 2019. július 30-tól az MKB SZÉP Kártya Honlap szolgáltatói oldalának jobb oldali letöltések és linkek oszlopából. Az új szerződés – kevesebb beküldendő melléklet előírásával – a könnyebbé, egyszerűbbé teszi a szerződéskötést, épp ezért is 2019. augusztus 31-e után a korábbi szerződés-nyomtatványok alapján az MKB SZÉP Kártya kibocsátói már nem kötnek szolgáltatói szerződést, s azt az új verzió kitöltését/beküldését kérve visszaküldik a kártyaelfogadói szerződést kötni kívánó partnereknek.

Budapest, 2019. augusztus 15.

MKB SZÉP Kártya Kibocsátói

Tájékoztatás az MKB SZÉP Kártya működésének néhány gyakorlati eleméről

Tisztelt SZÉP Kártya Szolgáltató!

Ahogyan arról korábban tájékoztattuk, 2019. január 2. hatállyal, a 76/2018.(IV:20.) sz. kormányrendelet alapján, az MKB SZÉP Kártya kibocsátója - az eddigi kibocsátó MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft (továbbiakban Kiszolgáló Kft) helyett - az MKB Bank Zrt lett. Ettől az időponttól kezdődően a SZÉP Kártya működtetésével kapcsolatos feladatokat az MKB Bank Zrt. látja el. Azon kártyabirtokosok részére, akik nem kötöttek szerződést az MKB Bank Zrt-vel, a Kiszolgáló Kft 2020. május 31-ig folytatja SZÉP Kártya elfogadással és a SZÉP Kártya költések elszámolásával kapcsolatos tevékenységét.

A 2019. január 2-tól hatályos új működési modell néhány gyakorlati elemére az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmüket:

 • Az MKB SZÉP Kártya birtokosok a számlájukon lévő egyenleg erejéig fizethetnek a kártyájukkal;
 • Az MKB SZÉP Kártyával történt fizetések ellenértékét, valamint a levont jutalék összegét tartalmazó számlát a Szolgáltatók az MKB Bank Zrt-től vagy a Kiszolgáló Kft-től kapják meg attól függően, hogy a kártyabirtokosok melyik jogi személlyel állnak szerződéses kapcsolatban.

A szolgáltatások jutalékkal csökkentett ellenértékét az MKB Bank Zrt a 10300002-13000203-00854905, a Kiszolgáló Kft a 10300002-20395119-49020023 számú számláról utalja a Szolgáltatók részére.

A tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatást a Bejelentkezés (szolgáltatói adatok pénzügyi információk) részére belépve a tranzakciós aloldalon találja, külön listában az MKB Bank Zrt és a Kiszolgáló Kft tranzakcióit. A szolgáltató kiválasztását a neve mellé tett "pipával" teheti meg.

Amennyiben, az adminisztratív változások kapcsán kérdése van, Ügyfélszolgálatunk örömmel áll rendelkezésére.

2019. január 21.

MKB SZÉP Kártya Kibocsátói

A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet SZÉP Kártyára vonatkozó része

Tisztelt SZÉP Kártyás Szolgáltatónk!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a 311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosította a Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: SZÉP Kártya) kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet. A módosítás szerint a Szolgáltató részére felszámításra kerülő jutalék maximális mértéke 2019. január 1. napjától 3,6% + ÁFA.

A minimum 12 forintos jutalékmérték változatlan marad.

A Kormányrendelet előírta továbbá, hogy a SZÉP Kártya kibocsátó 2019. január 1. napjától a Szolgáltatóktól kapott jutalék 50 %-át a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány részére ajánlja fel. Az Alapítvány az összeget a SZÉP Kártyával, illetve azzal összefüggő tevékenység költségeire fordítja.

A változásokkal összhangban a Kártyatranzakció után a kibocsátót megillető díj 2019. január 1-től a tranzakció összegének a Kormányrendeletben meghatározott maximum jutaléka + ÁFA, de minimum a Kormányrendeletben meghatározott minimum összeg + ÁFA, azaz a 2019. január 1-én érvényes kormányrendeleti előírás alapján 3,6 % + ÁFA, de minimum 12 Ft + ÁFA. Az előzőekben foglaltaknak megfelelően a 2019. január 1-én és azt követően történő MKB SZÉP Kártyás költésekkel kapcsolatban az új (3,6 %-os) jutalékkal kerülnek elszámolásra az MKB SZÉP Kártyás tranzakciók. Az internetes tranzakciók esetén az alkalmazott díj továbbra is az általános díjnál 0,1 % ponttal kevesebb, azaz január 1-től 3,5 %.

A változásokkal összhangban továbbá az MKB Bank módosította az MKB SZÉP Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának Általános Üzleti Feltételeinek (ÁÜF) 8. számú mellékletében a szolgáltatókkal kapcsolatos jutalékok és költségek részt.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. A változásokkal kapcsolatosan folyamatosan frissítjük jelen tájékoztató oldalunkat, javasoljuk, rendszeresen kövesse az új tudnivalókat.

2018. december 31.

MKB SZÉP Kártya Kibocsátói

2019. január 2-i hatállyal lépnek életbe az MKB Bank Zrt.- MKB SZÉP Kártya Általános Üzleti Feltételei

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendeletnek megfelelően az MKB Bank Zrt. - mint az MKB Széchenyi Pihenőkártya kibocsátója -, MKB SZÉP Kártya Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF) 2019. január 2-i hatállyal lépnek életbe, amely az MKB Széchenyi Pihenőkártya igénylésének, kibocsátásának és használatának rendjét és feltételeit tartalmazza, általános szerződési feltételként.

A jelen új ÁÜF 2019. január 2-i hatálytól határozatlan időtartamra szólóan a Kártyabirtokossal, a Munkáltatóval ill. a Szolgáltatóval kötött szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentum, amely a következő linken letölthető: MKB Bank Zrt. Általános Üzleti Feltételek

Esetleges kérdések, észrevételek esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2018. november 20.

MKB SZÉP Kártya

2019. január 2-tól változik a MKB SZÉP Kártya igénylés és a befizetés módja

A Kormány a 76/2018. (IV. 20.) számú rendeletében módosította a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait. A változások nem érintik a felhasználási gyakorlatot, a meglévő MKB SZÉP Kártyák továbbra is használhatóak lesznek.

A SZÉP Kártyák alszámlánkénti felhasználási lehetőségei, a kártyaelfogadás módjai (POS terminál, internetes, telefonos engedélyezés) és a szolgáltatási helyek változatlanok maradnak.

Annak érdekében, hogy az esetleges változásokkal kapcsolatos információkat időben el tudjuk juttatni Önökhöz, kérjük lépjenek be MKB SZÉP Kártyás szolgáltatói tárhelyükre, ellenőrizzék és szükség esetén pontosítsák adataikat, különös tekintettel e-mail címükre.

Változás az internetes engedélyezés és az internetes előrefizetéses engedélyezés menetében

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2018. március 31-től egy biztonsági lépéssel bővült az internetes engedélyezés és az internetes előrefizetéses engedélyezés menete. Az ügyfélbiztonság növelése érdekében beépítésre került a céges adószám megadása is a rendszerbe.
A fentiek értelmében a folyamat annyiban egészült ki, hogy az Elfogadóhely azonosítószámának beírását követően adószámának első 8 számjegyét is szükséges megadnia biztonsági azonosítás céljából.
A folyamatleírásokról részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:

Az internetes engedélyezés kezdeményezése - kiegészítve az adószám megadásával -, változatlanul a következő menüpontban tehető meg, ide kattintva: Fizetési módok MKB SZÉP Kártyával

Az MKB SZÉP Kártyával való fizetés szerződött szolgáltató partnereink általunk ismert termináljain lehetséges

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OTP, a K&H, az UniCredit, a Budapest Bank, az Erste, a Takarékbank, a CIB Bank és a SIX Payment Services, a B-Payment és a GlobalPayment táltal kihelyezett terminálok képesek elfogadni az MKB SZÉP Kártyát. Fontos azonban tudni, hogy ezek a terminálok ténylegesen csak akkor fogadják el az MKB SZÉP Kártyát, ha a terminált használó szolgáltató (kereskedő) kártyaelfogadói szerződést kötött az MKB SZÉP Kártya kibocsátójával és a terminál adatait bejelentette.

A terminált az MKB SZÉP Kártya felismerésére és elfogadásra fel kell paraméterezni, ami a kártyaközpont kérése alapján a terminált kihelyező feladata, és a bejelentéstől számítva pár napot vesz igénybe.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az MKB SZÉP kártya esetében nem kell semmiféle előválasztás a terminálon, úgy kell eljárni, mint a bankkártyás fizetéskor is, azaz az alábbiak szerint:

 • mágnescsíkot át kell húzni,
 • összeget jóvá kell hagyatni,
 • a terminál PIN kódot kér, melyre
 • válaszként be kell ütni a szolgáltatásazonosítót (szállás=>1111; vendéglátás=> 2222 ; szabadidő=>3333)

Kérjük szolgáltatóinkat, hogy a fentiekre hívják fel a kártyát kezelő munkatársak figyelmét.

Amennyiben a terminál a paraméterfrissítést követően ( helyes lehúzást alkalmazva) sem ismeri fel az MKB SZÉP kártyát, úgy kérjük, hogy hívják a Kártyaközpontot (8-20 óra között), ahol információt adnak a lehetséges hibaokokról.

Mire és hogyan használható az MKB SZÉP Kártya?

A Széchenyi Pihenőkártya bevezetésének célja az egészségmegőrzéshez, az egészséges életmódhoz és általában az életminőség javításához kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének bővítése. További célja a turizmus gazdaságfejlesztési szerepének erősítése, valamint a gazdasági növekedés hazai forrásainak bővítése.

A munkáltató kedvezményes adózással támogatás adhat dolgozójának az MKB SZÉP Kártyára, amely több zsebes (alszámlás) kártyaként használható. A támogatás maximális mértéke a versenyszférában 450.000 Ft, melyből:
225.000 Ft szálláshelyre,
150.000 Ft meleg étkezésre,
75.000 Ft pedig kultúrára, rekreációra fordítható
.
A közszférában max. 200.000 Ft, a közszférában 200.000 Ft támogatás nyújtható.

Az MKB SZÉP Kártyát a meglévő banki terminálok nagy részén el lehet fogadni, újabb terminál kihelyezése nem követelmény.

A kártya elfogadásához nem feltétel banki (POS) terminál telepítése, a fizetés telefonos és internetes engedélyeztetés formájában egyaránt lehetséges. A kártyaengedélyezés három formája (POS terminál, internet, telefonos engedélyeztetés) széleskörű választási lehetőséget nyújt a beváltásnál.

A szolgáltatók részére a forgalomra vetítve 3,6 % +ÁFA költséget jelent az MKB SZÉP Kártya elfogadása.

Az MKB SZÉP Kártya megjelenésében, és használatában a bankkártyákhoz hasonló, használata lehetővé teszi, hogy a rendszerbe bevont szolgáltatóknál a felhasználó az elektronikus utalványai terhére szolgáltatásokat vásároljon, a kártyabirtokos az egyenlegét bármikor lekérdezheti (interneten, telefonon keresztül).

Az egyes alszámlák terhére finanszírozható szolgáltatások körét az alábbiakban ismertetjük.

Ahhoz azonban, hogy e területen működő szolgáltatók is el tudják fogadni a SZÉP Kártyát, szerződniük kell a SZÉP Kártya kibocsátókkal.

A kártyával történő fizetés kényelmes, a szerződött szolgáltatónál vagy POS terminálon (kártyaolvasón), interneten keresztül vagy telefonos engedélyeztetéssel lehet fizetni. Nincsenek külön címletek, így a vásárlásnál annyit fizethetünk, amennyiben a szolgáltatás ténylegesen kerül.

Az MKB SZÉP Kártyán lévő összeg biztonságos, hiszen a kártya elvesztés esetén letiltható, illetve pótolható.


Összefoglaltuk az MKB SZÉP Kártya előnyeit, főbb jellemzőit. Ide kattintva elolvashatja.

Oldal teteje

Legyen Ön is a partnerünk!

Annak érdekében, hogy a munkavállalók Önnél is mielőbb igénybe vehessék az MKB SZÉP Kártya előnyeit, a kártyát kibocsátó intézmény és a szolgáltató között kártyaelfogadási szerződés megkötésére van szükség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben már más Kártyakibocsátóval kötött szerződést, az nem biztosítja az MKB SZÉP Kártya elfogadását, így a szerződést közvetlenül velünk is meg kell kötni ahhoz, hogy valamennyi vendég igényét ki tudja elégíteni.

A szerződés és annak mellékletét képező Általános Üzleti Feltételek honlapunkról is letölthető.

Amennyiben szeretne szolgáltató partnerünk lenni, kérjük adja meg elérhetőségét, hogy mielőbb felkereshessük, vagy töltse le az itt található szerződést és két példányban (a szükséges mellékletek csatolásával) eredeti példányban küldje meg részünkre.

Levelezési cím:
MKB Bank Nyrt.
1821 Budapest (kiemelt postafiókcím, egyéb más adat feltüntetése nem szükséges)
Telefon: (1) 268 7272
E-mail: szolgaltato@mkbszepkartya.hu

Oldal teteje

Fizetési módok MKB SZÉP Kártyával

Az MKB SZÉP Kártya használata helyben, a szolgáltatónál

Az egyes szolgáltatóknál a Szolgáltató-keresőben jelezzük, hogy ha helyben, a szolgáltató és a kártyabirtokos együttes jelenlétében használható fizetésre a SZÉP Kártya. A használat, azaz az engedélyezés 3 formája ebben az esetben:

Amennyiben mint szolgáltató Internetes engedélyezést kíván kezdeményezni, az alábbi nyomógomb segítségével megteheti:

A Kártyabirtokosnak jelen kell lennie, ill. a Kártyájának a helyszínen kell lennie. A banki (POS) terminál PIN kód kérése esetén az alszámlák kódját kell beütni: szálláshoz 1111, vendéglátáshoz 2222, szabadidős szolgáltatáshoz 3333.


Az MKB SZÉP Kártyával történő „előrefizetés/előlegfizetés” Interneten

Az előrefizetéses igény jóváhagyása (ez tipikusan az az eset, amikor egy szálláshely kér előleget a majdani vendégétől) semmiféle előkészítést nem igényel, csak a szolgáltatói szerződés meglétét, s már teheti is a dolgát a szolgáltató. Ekkor az előrefizetési igény egyetlen alkalomra szól, ha a kártyabirtokos jóváhagyta, akkor ezzel le is zárul a folyamat.

Előrefizetés (előlegfizetés) Interneten keresztül a Szolgáltató és a Kártyabirtokos fizikai távollétében történik. A Szolgáltató és a Kártyabirtokos megállapodik a szolgáltatás feltételeiről, ennek során a Szolgáltató az engedélyezéshez megkéri a Kártyabirtokostól a kártyájára nyomtatott "Azonosító szám"-ot (nem azonos a kártyaszámmal!).

Az előrefizetés menete röviden az alábbiak szerint zajlik:

 • a Szolgáltató először és külön jelentkezik be a Kártyaközpontba,
 • megadja a kártyabirtokos "Azonosítószám"-át, nevét és az egyéb szükséges adatokat (igény érvényessége, ügyiratszám (ha van ilyen), szolgáltató e-mail címét).
 • a szolgáltató a Kártyaközponttól a bejelentkezést követően megadott e-mail címre kap egy "Előrefizetési azonosító" számot ezt közli a Kártyabirtokossal (e-mailen, vagy telefonon),
 • a Kártyabirtokos ezt követően külön a Kártyabirtokos menüpontján keresztül hagyja jóvá a fizetést a Kártyaközpontban a szolgáltatótól kapott "Előrefizetési azonosító" segítségével, a szolgáltatáscsoport és az előrefizetendő összeg feltüntetésével
 • Amennyiben a Kártyabirtokos a megadott időpontig az előrefizetési igényt a rendszerben sikeresen jóváhagyja (megtörténik a zárolás), úgy a tranzakcióról mind a Szolgáltató, mind a Kártyabirtokos e-mailben értesítést kap.
 • Az így kifizetett (zárolt) összeg – a többi SZÉP Kártyával történő fizetéshez hasonlóan – 5 munkanapon belül kerül átutalásra a szolgáltató részére.

Ezt a fizetési módot a Szolgáltató és a Kártyabirtokos megállapodásuk szerint bármikor alkalmazhatja.

Az előrefizetéses engedélyezés bemutatóját itt megtekintheti:

Amennyiben mint szolgáltató Előrefizetéses engedélyezést kíván kezdeményezni, az alábbi nyomógomb segítségével megteheti:

Amennyiben mint kártyabirtokos Előrefizetéses engedélyezést kíván végrehajtani, az alábbi nyomógomb segítségével megteheti:

Az MKB SZÉP Kártyával történő fizetés webshopon keresztül

Ez az engedélyezési forma akkor alkalmazható, ha a Szolgáltató rendelkezik saját internetes áruházzal (webshop) és annak keretében a SZÉP Kártya fizetését is biztosítja.


A fizetési módok részletes leírását megtalálja az Általános Üzleti Feltételek 5-8. sz. mellékleteiben.

Oldal teteje

Jogi háttér

A SZÉP Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait az 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendelet tartalmazza.

Itt olvasható a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet SZÉP Kártyára vonatkozó része.

Oldal teteje

Letölthető elfogadóhely kép webre

Amennyiben már szerződött partnerünk, honlapjukra itt letölthetik az MKB SZÉP Kártya elfogadóhely képét. Így vendégei az Önök honlapjáról is értesülhetnek az MKB SZÉP Kártyával történő fizetési lehetőségről.

120*240px méretű
nagy méretű

Esetleges egyedi igények esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 06 1 268 7272-es számon, vagy a szolgaltato@mkbszepkartya.hu e-mail címen.

Oldal teteje